Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ProEdu Oy:n henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.08.2018. Viimeisin muutos 19.08.2018.

1. Rekisterinpitäjä

ProEdu Oy
Ullanmäentie 12 C 74, 02750 Espoo
+358 (0)40 540 5725
toimisto@proedu.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Puirava
toimisto@proedu.fi
+358 (0)40 540 5725

3. Rekisterin nimi

ProEdu:n uutiskirjerekisteri

4. Evästeiden käyttö

Palvelujen käytön seuraamiseksi, käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi proedu.muokkaa.fi voi käyttää ns. evästeitä (cookies). Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Palvelun käyttö edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä sivullisten toimesta, kuten Facebookin jako-painike. Yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee sivulliselta. Kun kävijä vierailee palvelussamme, yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena sivullisen palveluun, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivullisen sivustolla. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut sivullisen palveluun, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä.

Sivullinen voi kerätä tietoa kävijän vierailusta omien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti, mutta ei luovuta keräämiään tietoja ProEdu:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilötietolain 8 §:ssa säädetty: rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ihmisiin, jotka ovat tilanneet uutiskirjeen nettisivuilla sijaitsevan lomakkeen kautta. Käytämme tietoja lähettääksemme sinulle toimintaamme liittyviä uutisia ja tiedotteita. Markkinointikanavina käytämme sähköpostia, tekstiviestejä ja paperikirjeitä, sen mukaan mitä lähestymistapoja olet sallinut meidän käytettävän. Jos uutiskirjeen tilauslomakkeella ei esitetä eikä yksilöidä lähestymistapoja niin silloin annat luvan ainoastaan sähköpostien vastaanottamiseen. Näitä asetuksia on mahdollista muuttaa osoitteessa: https://proedu.muokkaa.fi

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- henkilön nimi,
- sähköpostiosoite,
- puhelinnumero,
- yrityksen nimi,
- sukupuoli,
- osoite,
- postinumero,
- postitoimisto,
- syntymäaika,
- verkkoyhteyden IP-osoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu viestin lähettäjän kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaseloste  |  Boosto CRM © 2024